REGULAMIN WSPÓŁPRACY

§1 Definicje

§2 Kontakt ze specjalistą

§3 Usługi płatne

§4 Warunki świadczenia usług

§5 Zbieranie informacji

§6 Pliki "cookies"

§7 Reklamacje

§8 Dostępność Regulaminu

regulamin
copyright © 2012 Łukasz Bort. Trener personalny
created by Kerris Identify