SZCZEGÓŁY

BAZA WIEDZY - Atlas ćwiczeń - KLATKA PIERSIOWA

Dobrze rozwinięte mięśnie klatki piersiowej sprawiają, że sylwetka wygląda atletycznie, co dla wielu mężczyzn jest istotne z estetycznego punktu widzenia. Mięśnie klatki piersiowej obejmują i stabilizują staw barkowy, a także uczestniczą, we wszystkich jego ruchach . Do ich funkcji należy przyciąganie, unoszenie do przodu oraz skręcanie do wewnątrz ramienia. Szczególne znaczenie mięśnie klatki piersiowej mają w licznych dyscyplinach sportowych, w których następuje przyspieszenie ramienia w stosunku do tułowia, z czym można spotkać się we wszystkich dyscyplinach rzutowych oraz pływaniu. Mięśnie klatki piersiowej składają się z mięśnia piersiowego większego, a także piersiowego mniejszego, który w treningu fitness odgrywa mniejszą rolę.
copyright © 2012 Łukasz Bort. Trener personalny
created by Kerris Identify